// archives

zarządzanie

This tag is associated with 1 posts

Fazy zarządzania marketingowego

Zarządzanie marketingiem stało się obecnie jednym z najważniejszych zadań każdego przedsiębiorstwa. Jest to działanie od którego zależy obecnie sprzedaż, zyski a tym samym przetrwanie firmy. Zarządzanie marketingiem stanowi kilka połączonych ze sobą faz. Są one następujące:

analiza i ocena sytuacji wyjściowej,

planowanie,

organizowaniem

bieżące kierowanie,

kontrola.

Celem pierwszej fazy jest ustalenie możliwości przedsiębiorstwa na rozwój lub wprowadzenie koniecznych zmian w organizacji. [...]