// archives

produkt

This tag is associated with 1 posts

Produkt jako element marketingu-mix

Produkt jest dla każdego przedsiębiorstwa punktem wyjścia. Od jego jakości, ceny, wykonania czy dostarczenia zależy sukces firmy. Z tego powodu zwykle pierwsze decyzje marketingowe w dirmie dotyczą właśnie produktu.
Produkt w marketingu stanowi wszystko to, co przedsiębiorstwo oferuje do sprzedaży swoim klientom. Może to być zatem dobro materialne, które spełnia określone funkcje lub też usługa, [...]