// archives

marketing

This tag is associated with 4 posts

Produkt jako element marketingu-mix

Produkt jest dla każdego przedsiębiorstwa punktem wyjścia. Od jego jakości, ceny, wykonania czy dostarczenia zależy sukces firmy. Z tego powodu zwykle pierwsze decyzje marketingowe w dirmie dotyczą właśnie produktu.
Produkt w marketingu stanowi wszystko to, co przedsiębiorstwo oferuje do sprzedaży swoim klientom. Może to być zatem dobro materialne, które spełnia określone funkcje lub też usługa, [...]

Coca-Cola wygrywa w rankingu marek spożywczych

W III edycji badania Top Marka zwyciężyła Coca-Cola. Jest to badanie marek spożywczych w Polsce. Kolejnymi najbardziej rozpoznawalnymi markami w naszym kraju są: Delecta, Heineken, Nestle i Pepsi. Należy podkreślić, że Delecta straciła zaledwie jeden punkt do lidera.
Badanie Top Marka polegało na monitoringu 1000 artykułów prasowych, w tym prasy ogólnopolskiej, regionalnej czy specjalistycznej. Pod uwagę [...]

Fazy zarządzania marketingowego

Zarządzanie marketingiem stało się obecnie jednym z najważniejszych zadań każdego przedsiębiorstwa. Jest to działanie od którego zależy obecnie sprzedaż, zyski a tym samym przetrwanie firmy. Zarządzanie marketingiem stanowi kilka połączonych ze sobą faz. Są one następujące:

analiza i ocena sytuacji wyjściowej,

planowanie,

organizowaniem

bieżące kierowanie,

kontrola.

Celem pierwszej fazy jest ustalenie możliwości przedsiębiorstwa na rozwój lub wprowadzenie koniecznych zmian w organizacji. [...]

Marketing-mix

Marketing jest pojęciem dość ogólnym. Sam marketing można określić jako aktywny handel nastawiony na zaspokajanie potrzeb konsumenta. Najważniejszą zasadą marketingu jest kompozycja marketingowa tzw. marketing-mix. Jest to zbiór elementów, dzięki którym przedsiębiorstwo może oddziaływać na rynek.