// archives

marketing-mix

This tag is associated with 2 posts

Produkt jako element marketingu-mix

Produkt jest dla każdego przedsiębiorstwa punktem wyjścia. Od jego jakości, ceny, wykonania czy dostarczenia zależy sukces firmy. Z tego powodu zwykle pierwsze decyzje marketingowe w dirmie dotyczą właśnie produktu.
Produkt w marketingu stanowi wszystko to, co przedsiębiorstwo oferuje do sprzedaży swoim klientom. Może to być zatem dobro materialne, które spełnia określone funkcje lub też usługa, [...]

Marketing-mix

Marketing jest pojęciem dość ogólnym. Sam marketing można określić jako aktywny handel nastawiony na zaspokajanie potrzeb konsumenta. Najważniejszą zasadą marketingu jest kompozycja marketingowa tzw. marketing-mix. Jest to zbiór elementów, dzięki którym przedsiębiorstwo może oddziaływać na rynek.