// archives

e-mail

This tag is associated with 2 posts

Permission marketing

Permission marketing, który można również nazwać marketingiem za przyzwoleniem, jest to termin związany z marketingiem relacji. Określa on sposób budowania i utrzymywania więzi z klientami.

Permission marketing polega głównie na uzyskaniu zgody klienta na otrzymanie określonego komunikatu marketingowego. Jest to początek budowania relacji z określonym klientem. Komunikacja oparta na newsletterach lub innych wiadomościach, szczególnie elektronicznych uwzględnia [...]

E-mail marketing

E-mail marketing stanowi formę zarówno marketingu bezpośredniego jak i internetowego. Jest to narzędzie wykorzystujące pocztę elektroniczną jako formę komunikacji pomiędzy nadawcą (zwykle instytucjonalnym) a odbiorcą (zwykle potencjalnym klientem/konsumentem). E-mailing obejmuje
analizowanie, planowanie, realizację i kontrolę takich procesów jak:

tworzenie i rozbudowa baz adresów e-mail,

zarządzanie bazami adresów e-mail,

przygotowywanie treści oraz kreacji wiadomości e-mail,

wysyłka wiadomości e-mail,

obsługa informacji zwrotnych,

tworzenie schematów [...]