You are here:  / Nowe technologie / System operacyjny

System operacyjny

post by related

related post

System operacyjny jest to oprogramowanie zarządzające sprzętem komputerowym. Tworzy ono interfejs między użytkownikiem a jego maszyną. Pozwala na zarządzanie systemem z poziomu użytkownika. System operacyjny zajmuje się zarządzaniem następujących zasobów sprzętowych: procesorem, pamięcią, urządzeniami zewnętrznymi (np. twardy dysk, drukarka, skaner itd.) oraz systemem plików (zwane również informacją). Budowę systemu operacyjnego można przedstawić rozbijając system na trzy elementy: jądro (wykonujące i kontrolujące zadania), powlokę (czyli program komunikujący człowieka z systemem) oraz system plików (czyli zapis struktury danych na nośniku) Ochrona i zarządzanie pamięcią to podstawowe mechanizmy tworzące niezawodne środowiska wykonawcze. Ogólna zasada polega na przydzielaniu poszczególnym procesom obszarów pamięci wyłącznie do ich użytku, czyli tylko dany proces będzie mógł korzystać z danego obszaru. Ochrona realizowana jest poprzez podział pamięci na segmenty i strony (stronicowanie pamięci). Systemy operacyjne można podzielić na: system operacyjny czasu rzeczywistego (wykorzystywany przez np. NASA) oraz systemy operacyjne czasowo niedeterministyczne. Do komunikowania się z systemem operacyjnym możemy używać specjalnie do tego przystosowanych urządzeń, takich jak dobrze nam znana zwykła myszka i klawiatura. Oczywiście do obsługi systemu wystarczy tylko klawiatura, lecz myszka jest bardzo przyjemnym udogodnieniem. Natomiast bez klawiatury nie jesteśmy w stanie zdziałać zbyt wiele.

System operacyjny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)