You are here:  / Marketing w sieci / Strategie w PR

Strategie w PR

post by related

related post

•    Strategia to zapis kierunku sposobu działań prowadzącego do realizacji misji lub celów firmy.
•    Von Clusewitz – strategia to zbiór działań prowadzących do wykonania planu zawierający poszczególne plany działań kampanii
•    Kotler- planowanie strategiczne to proces ciągłego dostosowywania celów firmy do nadarzających się okazji rynkowych.

Mianem strategia można określić zasadniczy sposób postępowania firmy na rynku, sposoby kreowania produktów, lub polityki cen, jak i technikę handlową stosowaną przez sprzedawców.
Zawsze więc należy ustalić o jakim rodzaju strategii mówimy, nazwy tworzone są dla potrzeb firmy..
Podział sposobów określania strategii…..

Strategie stosowane w  czasie kryzysu:
– strategia ciszy
– strategia przyznania się
– strategia spowiedzi
– strategia wymijania
– strategia zaprzeczania
– strategia kontrataku
– strategia kontrwizerunku

Najistotniejsze informacje potrzebne w budowie strategii:
•    Kim jestem ?  ( misja, otoczenie , konkurencja)
•    Do kogo mówię? (wybrane publiczności, grupy docelowe)
•    Jaki cel chcę osiągnąć, po co mówię?
•    Jakie ma być zachowanie publiczności? (konkretne działania lub zaniechania)
•    Jaka jest główna myśl , podstawowa idea- przekaz
•    Jaka powinna być konstrukcja przekazu? (argumenty, wiarygodność przekazu i argumentów)
•    Z czym walczy nasz przekaz? ( przekaz i argumenty konkurencji, istota naszej przewagi)

Strategie w PR
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)