You are here:  / Marketing wielopoziomowy / Rosnąca konkurencja w skali globalnej

Rosnąca konkurencja w skali globalnej

post by related

related post

Coraz doskonalsza komunikacja, możliwość swobodnego przepływu kapitału oraz rozwijające się usługi tłumaczenia powodują, że firmy chcą a czasami muszą szukać odbiorców na swoje produkty i usługi na rynkach zagranicznych. Jeszcze do niedawna skuteczne konkurowanie na rynkach globalnych było wykorzystywane tylko i wyłącznie przez wielkie korporacje. Współcześnie w dobie ery Google małe i średnie firmy mogą skutecznie konkurować na rynkach globalnych w niszach rynkowych a i często na głównych rynkach popytowych.

Rynki światowe dostępne dla każdej firmy!

Jeszcze nie tak dawno, aby móc konkurować na rynkach światowych trzeba było zdobyć rynek krajowy. Największe korporacje zanim wchodziły na rynki zagraniczne miały już 20-30 letnie doświadczenie na własnych rodzimych rynkach. W dobie gospodarki Google, firmy już od samego początku planują wchodzenia na rynki globalne. Jest to możliwe m. in. dzięki temu, że istnieje wiele narzędzi online do wspierania eksportu. Do takich należą linki sponsorowane w google i w innych systemach wyszukiwawczych oraz pozycjonowanie.

W celu skutecznego działania na rynkach międzynarodowych trzeba dobrze znać się na pozycjonowaniu i reklamie online. Jeżeli Państwa firma nie dysponuje kadrą, która może się tym zająć, to warto przemyśleć zaangażowanie i współpracę z takimi firmami jak MARIPOZA. Dostarczamy bowiem niezbędnych narzędzi do promocji produktów za granicą, Państwo dostarczycie wiedze o produkcie. Taki duet musi być udany!

Czy moja firma powinna rozpocząć działalność za granicą?

To zależy. Działanie za granicą niesie wiele korzyści, lecz są też zagrożenia.

  Jakie czynniki sprawiają, że będzie trzeba wejść na rynki zagraniczne:

 • Rosnąca konkurencja na rynku krajowym powoduje konieczność poszerzania rynku zbytu o nowe rynki
 • Na rynkach zagranicznych może istnieć możliwość osiągnięcia większych marż zysku
 • Firma musi mieć większą ilość klientów, aby uzyskać przewagę konkurencyjną
  Zagrożenia wejścia na rynki zagraniczne:

 • Bariery językowe
 • Bariery kulturowe
 • Bariery kadrowe
 • Konieczność ryzykowania kapitałem

Na jakie rynki powinna wejść moja firma?

Każda decyzja o wejściu na dany rynek zagraniczny powinna przynajmniej w małym zarysie być poprzedzona badaniami i analizami danego rynku. Powinno zmierzyć się metodami ekonometrycznymi i jakościowymi poziom potencjalnego popytu i rynku zbytu. Jeżeli wstępna analiza daje zadawalające rezultaty można podjąć decyzję o wstępnym wejściu na dany rynek.

W jaki sposób mogę zawalczyć o nowy rynek?

Podstawową formą jest rozpoczęcie eksportu; innymi bardziej zaawansowanymi formami wejść na rynki zagraniczne są jonit venture, licencjonowanie, inwestowanie bezpośrednie. W dobie gospodarki globalnej zwanej czasami gospodarką Google można rozpocząć poszukiwanie partnerów, kontrahentów i klientów za granicą poprzez pozycjonowanie strony internetowej dedykowane na ryki zagraniczne, jak i rozpoczęcie kampanii reklamowych linków sponsorowanych w wyszukiwarkach i w sieci partnerów. Można uczestniczyć w targach i misjach organizowanych przez agencje rządowe i inne.

W jaki sposób może pomóc MARIPOZA moje firmie w wsparciu eksportu na rynki zagraniczne?

Nie możemy Państwu pomóc w organizowaniu misji i targach, gdyż nie jest to naszą specjalnością. Są instytucje, które się jednak tym zajmują i możemy pomagać w ich znajdowaniu. Poza tym dzięki wiedzy z zakresu zaawansowanych metod analiz jesteśmy w stanie sprawnie oszacować popyt na danym rynku na podstawie zebranych bądź dostarczonych danych.

Co najważniejsze możemy pomóc Państwu w pozycjonowaniu strony internetowej na rynkach zagranicznych a także w prowadzeniu skutecznych kampanii reklamowych w Google i w innych wyszukiwarkach za granicą, dzięki temu będzie szansa zdobycia nowych kontrahentów i klientów na Państwa produktu i usługi.

Jaki jest stosunek pozycjonowania i linków sponsorowanych do marketingu?

Pozycjonowanie i linki sponsorowane stanowią część działań emarketingowych, które choć coraz ważniejsze współcześnie nie mogą stanowić wyłącznych działań. Z tego powodu pozycjonowanie i linki sponsorowane powinny być ściśle powiązane z działaniami o charakterze tradycyjnego marketingu.

Przede wszystkich chodzi jednak o ułożenie odpowiedniego planu marketingowego, w którym – w przekonaniu firmy MARIPOZA – pozycjonowanie i linki sponsorowane powinny odgrywać ważną rolę. Nie musicie się Państwo znać na pozycjonowaniu i reklamie PPC i PPA, wystaczy, że dostaczycie wiedzy na temat produktu lub usług my dostaczymy wiedzy i narzędzi. Taki duet musi być udany!

Jestem zainteresowany pozycjonowaniem i linkami sponsorowanymi?

Rosnąca konkurencja w skali globalnej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)