You are here:  / Marketing zróżnicowany / Reklama mailingowa

Reklama mailingowa

post by related

related post

Reklama mailingowa to wysyłanie ofert reklamowych za pomocą poczty elektronicznej lub innych równorzędnych środków komunikacji elektronicznej. Podstawowym aktem  prawnym regulującym problematykę prawną reklamy mailingowej jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (u.ś.u.d.e.). Zawarte w niej regulacje dotyczą dwóch grup zagadnień: a) zakazu przesyłania niezamówionych informacji handlowych (art.10 u.ś.u.d.e.) oraz b) obowiązku oznaczania informacji handlowych w określony sposób (art.9 u.ś.u.d.e.).
Co mówi prawo na temat zakazu przesyłania niezamówionych informacji handlowych?
Zgodnie z art.10 ust.1 u.ś.u.d.e. „zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej”. Zakaz ten określany jest powszechnie jako zakaz tzw. spammingu. Nie jest to jednak określenie do końca precyzyjne, dotyczy on bowiem nie tylko przesyłania wielu niezamówionych informacji o tej samej treści (spamming), ale nawet już pojedynczych niezamówionych wiadomości (unsolicited communications).

Reklama mailingowa
1 vote, 5.00 avg. rating (95% score)