You are here:  / Marketing zróżnicowany / Public Relations a marketing

Public Relations a marketing

post by related

related post

Funkcje jakie ma pełnić Public Relations często bywają utożsamiane z celami marketingu. Takie podejście jest błędne, gdyż te dwie sfery różnią się od siebie i nie powinny być pojęciami zastępczymi. Dlatego też, istotnym jest posiadanie świadomości na temat tego, co odróżnia je od siebie.

Najczęstszym powodem mylenia ze sobą tych dwóch pojęć jest fakt, iż zazwyczaj w firmie ci sami pracownicy odpowiadają za obszar PR’u jak i marketingu, w wyniku czego nie jest określona granica dzieląca te dwa obszary. Zasadniczą różnicą pozwalającą odróżnić od siebie te dwie sfer jest fakt, iż marketing odnosi się jedynie do zarządzania relacjami między firmą a klientami, natomiast obszar działań PR’u jest znacznie szerszy – odnosi się nie tylko do relacji firma-klient, ale także do relacji firmy z pracownikami, inwestorami, samorządami czy mediami.

Inny jest też cel działań podejmowanych przez marketingowców i PR’owców. Marketing ma na celu zaspokajanie potrzeb klientów, aby osiągnąć cele firmy. Osoby zajmujące się marketingiem dostarczają klientom określone produktu w celu wymiany ich na jakieś inne dobro. Taka wymiana ma na celu stworzenie odpowiedniej relacji między marketingowcami a grupą docelową poprzez wzajemną pomoc. Najistotniejszą kwestią marketingu jest fakt, iż obie strony czerpią coś pozytywnego z takiej wymiany.

Public Relations jest tu natomiast wykorzystywane jako działanie wspomagające marketing. Osoby zajmujące się PR’em, muszą mieć wiedzę z zakresu redagowania tekstów, kontaktu z dziennikarzami, a także na temat implementacji strategii i programów komunikacyjnych, przez co mogą efektywnie wspierać działania marketingowe. Głównym celem PR’u jest więc tworzenie i utrzymywane dobrych relacji z osobami, instytucjami itp. z wewnątrz jak i zewnątrz firmy.

Marketing i PR są odrębnymi działaniami, w których PR może jedynie służyć jako uzupełnienie działań marketingowych. Dlatego też warto, aby każde z nich było traktowane jako osobny dział w danej firmie. Jednak mimo tego rozdziału i różnic w wypadku niektórych celów, powinny one wspierać swoje zadania, kiedy te zadania nakładają się na siebie.

Public Relations a marketing
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)