You are here:  / Reklama ambientowa / Produkt jako element marketingu-mix

Produkt jako element marketingu-mix

post by related

related post

Produkt jest dla każdego przedsiębiorstwa punktem wyjścia. Od jego jakości, ceny, wykonania czy dostarczenia zależy sukces firmy. Z tego powodu zwykle pierwsze decyzje marketingowe w dirmie dotyczą właśnie produktu.

Produkt w marketingu stanowi wszystko to, co przedsiębiorstwo oferuje do sprzedaży swoim klientom. Może to być zatem dobro materialne, które spełnia określone funkcje lub też usługa, czynność, projekt czy nawet pomysł. Produkt jest to również porada prawna lub lekarska, przejazd pociągiem, wykonanie analizy rynku czy też kurs językowy. Wyroby oferowane przez firmy zwykle łączą w sobie materialne i niematerialne elementy np. naprawa maszyny jest usługą wykonywaną na konkretnym produkcie.

Należy podkreślić, że dla nabywcy często nie jest ważny wygląd czy sposób prezentacji produktu, ale jego cechy użytkowe. Najważniejszym celem kupna określonego dobra jest zaspokojenie określonej potrzeby. By zmniejszyć głód kupujemy chleb, by zapewnić sobie rozrywkę- bilet do kina a by swobodnie się poruszać- samochód. Produkt postrzegany jest przez odbiorcę jako zbiór korzyści płynących z jego nabycia. To właśnie powinno być nadrzędną wartością podczas promowania i dostarczania produktów klientowi.

Produkt w marketingu stanowi trzy warstwy:

  • Rdzeń produktu (istota produktu)
  • Produkt rzeczywisty (postrzegany przez klienta)
  • Produkt poszerzony (wartość dodatkowa dla nabywcy)
Produkt jako element marketingu-mix
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)