You are here:  / Reklama displayowa / Podstawy marketingu sportowego

Podstawy marketingu sportowego

post by related

related post

W 1979 roku, w amerykańskiej prasie poświęconej marketingowi opublikowano pierwszą definicję marketingu sportowego. Definicja ta, autorstwa L.Kesler, jest dziś jednak mało aktualna. Brzmi ona tak:
„Marketing sportowy należy rozumieć jako działania podejmowane przez specjalistów marketingu produktów przemysłowych i usług, którzy wykorzystują sport jako instrument promocji produktów i usług. Te działania realizowane są poprzez sponsoring sportowy.”

Cytowana przeze mnie powyżej definicja powstała w otoczeniu, w którym związki sportowe,organizacje,  kluby oraz sami zawodnicy nie używali jeszcze  narzędzi zarządzania marketingowego. Czasy się jednak zmieniają. Współcześnie, kiedy sport jest powszechnie wykorzystywany do kreowania i rozwijania marek rynkowych, a organizacje sportowe i kluby wykorzystują narzędzia marketingu strategicznego i świadomie budują swoje pozycje konkurencyjne, uproszczona definicja używana prawie 30 lat temu wydaje się być  archaizmem.

Polscy specjaliści konsekwentnie przywołują definicje, według których w zakres marketingu sportowego wchodzą tylko dwa podstawowe obszary.Mam na myśli: marketing przedsiębiorstw realizowany poprzez sport, oraz marketing produktów i usług związanych ze sportem.

Można wyróżnić jeszcze jeden obszar  zainteresowania marketingu sportowego: marketing organizacji sportowych.
Taka interpretacja marketingu sportowego, która uwzględnia również marketing organizacji sportowych, to kombinacja myśli i definicji zaproponowanych pod koniec lat dziewięćdziesiątych przez takich autorów jak M. Shank, A. Evans oraz D. Shilbury.

Podstawy marketingu sportowego
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)