You are here:  / Reklama displayowa / Planowanie Kampanii

Planowanie Kampanii

post by related

related post

Planowanie
1.Cele kampanii – muszą odnosić się do misji i celów strategicznych przedsiębiorstwa:
– wzrost stopnia znajomości firmy (marki, produktu) w otoczeniu
– zmiana wizerunku przedsiębiorstwa wśród wybranych grup otoczenia
– cele marketingowe:
*wprowadzenie nowego produktu na rynek
* repozycjonowanie produktu

2. Grupy otoczenia – określenie adresatów kampanii na podstawie analizy sytuacji wyjściowej i przyjętych celów
3. Określenie treści przekazywanych adresatom w zależności od:
– cech grup otoczenia ( nastawienie do nadawcy, zainteresowanie nadawcą , możliwość percepcji informacji i argumentów)
– aktualnego zainteresowania społecznego danymi kwestiami

4. Wybór instrumentów działań public relations
5. Opracowanie harmonogramu poszczególnych działań:
– rozpisanie każdego działania na etapy (od fazy przygotowawczej do realizacji) z podaniem  miesiąca i dnia
– dodatkowo: wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań
6. rozdysponowanie budżetu między poszczególne działania public relations

Planowanie Kampanii
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)