You are here:  / Reklama podprogowa / Jakościowa analiza stron internetowych

Jakościowa analiza stron internetowych

post by related

related post

W klasycznej ekonomii wyróżnia się gospodarstwa domowe i firmy. Firmy wytwarzają dobra tzn. towary i usługi, które muszą sprzedać gospodarstwom domowym, aby móc uzyskać nadwyżkę i aby móc się rozwijać. Powstaje zatem kwestia, jak zachęcić gospodarstwa domowe do nabywania produktów danej firmy i aby mogła się ona rozwijać. Takie działanie może być wywierane np. poprzez reklamę, poprzez którą firmy próbują zracjonalizować działania gospodarstw domowych i nakłonić je do zakupu danych towarów.

Oprócz reklamy firmy podejmują szereg innych czynności takich jak dobór opakowań, wybór wzorów przemysłowych, ustalenie marki fabrycznej, ułatwienie nabywania dóbr i wiele innych. Współcześnie w ramach gospodarki Internetowej takie działania także są podejmowane, dochodzi jednak jeszcze jeden element, a mianowicie „Wygląd strony internetowej”, która ma sprzedawać lub promować dany produkt.

Takie działania można jednym zdaniem określić jako werbowanie nabywców. Jakościowa analiza stron internetowych ma na celu sprawdzenie, czy strona spełnia wszystkie zalecenia, jakie wykształciły się w ramach gospodarki e-commerce.

Okazuje się bowiem, że od lat 50-tych XX wieku w wielu krajach rozwija się nowoczesna dziedzina – psychologia reklamy. Ta forma reklamy w odróżnieniu od tej opisanej wcześniej ma na celu nie zwracanie się do racjonalności konsumentów, lecz do podświadomości pragnień i nieświadomych odruchów warunkowych. Literatura tego przedmiotu dostarcza wiele udokumentowanych prawidłowości, które powinny być uwzględnione przy budowaniu strony internetowej i przy jej optymalizacji.

Jakościowa analiza jest niezbędna w celu zwiększenia sprzedaży firmy

Nabywcy w Internecie zwracają coraz większą uwagę na wygląd strony i kierują się coraz bardziej przesłankami już nie racjonalnymi, jakie dominowały jeszcze kilka lat temu (niższa cena, dostępność towaru w Internecie itp.) lecz irracjonalnymi, jak np. na pytanie „dlaczego pani kupiła tę rzecz w tym właśnie sklepie internetowym”, jedna pani odpowiedziała „bo strona była taka słodka”. To wskazuje na to, iż powinniście Państwo zadbać o wygląd i funkcjonalność Państwa strony www i to zarówno od strony psychologii spostrzegania jak i psychologii reklamy.

Jak można dokonać jakościowej analizy strony?

Jest wiele metod analizy jakościowej np. badania focusowe, badanie ankietowe, analiza typograficzna itp. W ostatnim czasie pojawiły się jednak bardziej zaawansowane możliwości.

Google pomaga w optymalizacji witryn – to działa

W panelu Google AdWords, Google inc. udostępniło wspaniałe narzędzie do eksperymentowania jakościowego witryny. Optymalizator witryn Google pozwala na przebadanie różnych wariantów stron. Dzięki temu głos w wyborze strony oddaje się użytkownikom. Czy nie jest to spełnienie prawa ekonomii klasycznej, które mówi o racjonalizacji i maksymalizacji użyteczności konsumentów, to konsumenci mają decydować, co im się podoba.

Optymalizacja typograficzna – podświadome działanie na zachowanie konsumentów

Optymalizacja typograficzna oznacza wybór odpowiedniego tła strony, koloru czcionki, rodzaju czcionki (szeryfowa czy bezszeryfowa), wielkości odstępów międzywyrazowych, międzyliterowych i międzywierszowych. Jest to także dobór odpowiednich nagłówków i haseł reklamowych i informacyjnych. W optymalizacji typograficznej dobiera się układ strony i ułożenie ilustracji na stronie.

W typografii internetowej ważne jest także odpowiednie wyróżnianie tekstu odpowiednimi podkreśleniami (podkreślenia linków), pogrubień, kursywy. Ma to znaczenie nie tylko w odbiorze tekstu przez użytkowników, lecz także pozycjonowaniu Państwa strony internetowej w Google. Optymalizację typograficzną powinien przeprowadzić choćby w ograniczonym zakresie każdy właściciel strony internetowej. Łatwo o popełnienie błędu w tym zakresie. Optymalizację typograficzną najlepiej przeprowadzać wraz ankietą skuteczności dane typografii.

MARIPOZA przeprowadza Jakościową analizę strony internetowych – Zapraszamy do kontaktu

Kompleksowa analiza jakościowa wymaga dwóch atrybutów: wiedzy i czasu. Możecie Państwo zlecić takie badanie naszej firmie, dzięki temu uzyskacie kompleksowe potwierdzenie, czy Państwa strona jest zgodna z obecnymi trendami w internecie czy niezbędna jest przebudowa witryny, wówczas MARIPOZA przekaże Państwu wskazówki dotyczące przebudowy strony internetowej.

Jakościowa analiza stron internetowych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)