You are here:  / Nowe technologie / Dwa przykładowe firewalle

Dwa przykładowe firewalle

post by related

related post

Dwa przykładowe firewalle

W tym rozdziale opiszemy dwie przykładowe konfiguracje prostego firewalla. Niemal każdy prawdziwy firewall będzie bardziej skomplikowany, ale ta prezentacja powinna dać ci pewne pojęcie o zadaniach wiążących się z konstruowaniem firewalla i zależnościach pomiędzy jego poszczególnymi elementami.

JH” Chcemy podkreślić, że są to tylko przykłady. Nie powinieneś ich ślepo naśladować, za flpU nim nie określisz własnych potrzeb, środowiska i implikacji usług, które powinien „‚W świadczyć twój firewall.

Nasze przykładowe firewalle będą nadzorowały tylko najbardziej podstawowe usługi: WWW, dostęp terminalowy, transmisję plików, pocztę elektroniczną, grupy dyskusyjne Usenetu i DNS.

Architektura ekranowanej podsieci Architektura ekranowanej podsieci, opisana w rozdziale 6, „Architektura firewalli” i przedstawiona na rysunku 24.1, jest prawdopodobnie najpopularniejszą architekturą typu „zrób to sam”. Zapewnia należyte bezpieczeństwo (łącznie z kilkoma poziomami redundancji) względnie tanim kosztem.

Architektura ekranowanej podsieci ma dwa warianty: z jednym lub z dwoma rute rami. Możesz wykorzystać albo dwa rutery z dwoma interfejsami, albo jeden ruter z trzema interfejsami. Wariant z jednym ruterem działa prawie tak samo dobrze jak z dwoma i zwykle jest tańszy. Musisz jednak użyć rutera, który potrafi obsługiwać filtrowanie pakietów w obu kierunkach w każdym interfejsie (omówienie tej kwestii znajdziesz w rozdziale , „Filtrowanie pakietów”). W tym podrozdziale użyjemy wariantu z dwoma ruterami, ponieważ jest łatwiejszy do zrozumienia. Taki typ firewalla zawiera następujące składniki, omówione już w rozdziale 6, „Architektura firewalli”:

Dwa przykładowe firewalle
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)