You are here:  / Marketing w internecie / Czym jest marketing?

Czym jest marketing?

post by related

related post

Początkom kapitalizmu przyświecała myśl, tak zwane prawo rynków Saya mówiące, że jeśli tylko wyprodukuje się jakiś towar, to znajdą się na niego nabywcy. W skrócie mówiło się, że podaż generuje popyt. W czasach, gdy produkcja przemysłowa zaczynała dopiero nasycać rynki pełne spragnionych jakichkolwiek dóbr ludzi, prawo to się sprawdzało. Czarny Czwartek ostatecznie jednak skończył z tą mrzonką. Obecnie rynki są już nawet nie tylko nasycone ale wręcz przesycone, więc sprzedanie produktu to duże wyzwanie.

Czym jest marketing?

Rozwój marketingu jest odpowiedzią na nowe realia jakie nastały po upadku prawa Saya. Okazało się, że najważniejszy w biznesie jest klient i generowany przez niego popyt, a nie sam produkt. Do sprzedaży nie dochodziło wtedy, gdy produkt był dobry lecz wtedy, gdy klienci zgłaszali na niego popyt. Wydawać by się mogło, że dobry produkt wytwarza na siebie popyt lecz to nie prawda. Produkt musi być odpowiedzią na już istniejący lub przynajmniej potencjalny popyt. Najprościej i niezbyt naukowo rzecz ujmując, marketing to sztuka wynajdowania i generowania popytu. Definicji naukowych jest bardzo wiele i nie warto ich tu przywoływać chociażby dlatego, że wiele z nich jest między sobą sprzecznych. Najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać w przypadku marketingu to fakt, że jego głównym punktem zainteresowania jest popyt klientów powstały w związku ze zgłaszanymi przez nich subiektywnymi potrzebami.

Marketing mix

Najpopularniejsza jest obecnie koncepcja marketingu mix. Wpisuje ona praktycznie wszystkie czynności od zaplanowania wytworzenia produktu do jego dostawy i opieki nad klientem już po zakończeniu transakcji, w ramy działań marketingowych. Marketing mix rozpoczyna się od badania rynku pod kątem znalezienia potrzeb, które dane przedsiębiorstwo mogłoby zaspokajać. Badanie to może być prowadzone bardzo szeroko, gdyż w zasadzie nie ma ograniczeń względem tego, co firma mogłaby produkować przy odpowiednim poziomie inwestycji. Konieczne jest jednak sprawdzenie zyskowności takich przedsięwzięć. Następnym krokiem jest obmyślanie produktu rozszerzonego, czyli tworzenie produktu z daną użytecznością, w odpowiedniej formie zaspokajającego określone potrzeby bezpośrednie – taki jak chociażby głód – oraz pośrednie typu odczucia nowoczesności i zabawy przy korzystaniu z urządzeń, na przykład firmy Apple. W dalszej kolejności przygotowywane są odpowiednie kanały sprzedaży, cała sieć dystrybucji, strategia cenowa oraz planuje się mechanizmy promocji, za pomocą których klienci nie tylko będą informowani i przekonywani do zakupu produktu, ale także będzie się wpływać na ich preferencje i generować potrzeby. Ostatni etap to samo prowadzenie kampanii reklamowych. Bardzo często dodaje się też obecnie monitoring prowadzonych działań, ich ewaluację oraz odpowiednią modyfikację strategii w oparciu o uzyskane wyniki.

Rodzaje marketingu

W rozumieniu potocznym, marketing utożsamiany jest zwykle po prostu z reklamą. Terminów tych używa się wręcz zamiennie chociaż reklama jest w takim wypadku rozumiana bardziej jako promocja niż ulotka czy film reklamowy. Rodzajów marketingu tak rozumianego jest bardzo wiele i wciąż powstają nowe kategorie. Obecnie największe triumfy świeci marketing internetowy, który korzysta pełnymi garściami z tworzących się nowych mechanizmów docierania do klienta z często zakamuflowanym przekazem reklamowym, dzięki czemu możliwość oddziaływania na niego jest znacznie większa. Ten rodzaj marketingu cechuje się także znakomitym stosunkiem nakładów do efektów. W jego ramach ujawniają się także inne rodzaje marketingu, jak marketing szeptany lub wirusowy, a także email marketing.

Lista wyodrębnionych rodzajów marketingu:

 • marketing bezpośredni
 • marketing internetowy
 • marketing szeptany
 • marketing wirusowy
 • email marketing
 • marketing zapachowy (aromamarketing)
 • marketing afiliacyjny
 • social media marketing
 • marketing cyfrowy
 • marketing mobilny
 • marketing sensoryczny
 • marketing sportowy
 • marketing polityczny
 • marketing wielopoziomowy
 • marketing partyzancki
 • marketing narracyjny
 • marketing podstępny
 • ambient marketing
 • shopper marketing
Czym jest marketing?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)