// archives

Marketing Bezpośredni

This category contains 14 posts

Visual Merchandising a decyzje marketingowe klienta

Jedną z form reklamy danej firmy jest tzw. Visual Merchandising.  Jest to umiejętność odpowiedniej prezentacji produktu, która ma na celu zwiększenie estetyki ekspozycji w przestrzeni sklepowej, wzmocnienie wizerunku marki oraz w efekcie uzyskanie wzrostu sprzedaży. Jeśli zostanie wykorzystana w odpowiedni sposób w świadomości klienta wykreuje się wizerunek marki taki jaki był w zamyśle. Dlaczego ten [...]

Różnice kulturowe w decyzjach marketingowych

Otoczenie kulturowe bardzo często determinuje wybory konsumentów. Konieczne jest zwrócenie uwagi w przypadku wchodzenia na nowe rynki na dostosowywanie, poszczególnych właściwości charakteryzujących produkt, tak by odpowiadał wymaganiom tych konsumentów. Różnie kulturowe w decyzjach marketingowych odnoszą się do wielu płaszczyzn, pierwszą z nich może być stopień przywiązania do marek krajowych, wtedy to konsument dużą uwagę zwraca [...]

Na czym polega crowdsourcing?

Crowdsourcing jest to pojęcie po raz pierwszy użyte przez Jeffa Howe`a w 2006 roku, określające przypisywanie tradycyjnych obowiązków pracowników najemnych pewnej grupie osób lub określonej społeczności. Oznacza ono, że firma czerpie wiedzę, pomysły czy inspirację z tłumu- od zwykłych ludzi. Źródłem pomysłów nie są tutaj marketingowcy a konsumenci, którzy to najlepiej wiedzą czego obecnie potrzebują. [...]

Permission marketing

Permission marketing, który można również nazwać marketingiem za przyzwoleniem, jest to termin związany z marketingiem relacji. Określa on sposób budowania i utrzymywania więzi z klientami.

Permission marketing polega głównie na uzyskaniu zgody klienta na otrzymanie określonego komunikatu marketingowego. Jest to początek budowania relacji z określonym klientem. Komunikacja oparta na newsletterach lub innych wiadomościach, szczególnie elektronicznych uwzględnia [...]

Coca-Cola wygrywa w rankingu marek spożywczych

W III edycji badania Top Marka zwyciężyła Coca-Cola. Jest to badanie marek spożywczych w Polsce. Kolejnymi najbardziej rozpoznawalnymi markami w naszym kraju są: Delecta, Heineken, Nestle i Pepsi. Należy podkreślić, że Delecta straciła zaledwie jeden punkt do lidera.
Badanie Top Marka polegało na monitoringu 1000 artykułów prasowych, w tym prasy ogólnopolskiej, regionalnej czy specjalistycznej. Pod uwagę [...]

Fazy zarządzania marketingowego

Zarządzanie marketingiem stało się obecnie jednym z najważniejszych zadań każdego przedsiębiorstwa. Jest to działanie od którego zależy obecnie sprzedaż, zyski a tym samym przetrwanie firmy. Zarządzanie marketingiem stanowi kilka połączonych ze sobą faz. Są one następujące:

analiza i ocena sytuacji wyjściowej,

planowanie,

organizowaniem

bieżące kierowanie,

kontrola.

Celem pierwszej fazy jest ustalenie możliwości przedsiębiorstwa na rozwój lub wprowadzenie koniecznych zmian w organizacji. [...]

Marketing wielopoziomowy

Marketing wielopoziomowy, inaczej MLM (z ang. multi-level marketing) jest znany również jako marketing sieciowy. Pojęcie to oznacza strategię marketingową oraz sposób działania firmy oraz jej współpracowników. Jest to część sprzedaży bezpośredniej. MLM polega na oferowaniu różnego typu towarów i usług bezpośrednio konsumentom poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej. Sprzedaż taka wymaga osobistej sprzedaży produktu oraz udzielenia [...]

Marketing zapachowy

Marketing zapachowy, czyli aromamarketing to koncepcja marketingowa, która polega na aromatyzowaniu pomieszczeń firmy. Zapach powinien być odpowiednio dobrany, kojarzyć się z określoną firmą, wydarzeniem lub sytuacją. Dodatkowo musi być akceptowalny dla większości. Najważniejszym zadaniem marketingu zapachowego jest stworzenie przyjaznej klientowi, przyjemniej i prozakupowej atmosfery. Najlepszym miejscem do stosowania tego rodzaju marketingu jest miejsce sprzedaży lub [...]

Marketing-mix

Marketing jest pojęciem dość ogólnym. Sam marketing można określić jako aktywny handel nastawiony na zaspokajanie potrzeb konsumenta. Najważniejszą zasadą marketingu jest kompozycja marketingowa tzw. marketing-mix. Jest to zbiór elementów, dzięki którym przedsiębiorstwo może oddziaływać na rynek.

Komunikacja z konsumentem

Najczęściej w komunikacji z konsumentem wykorzystywane jest więcej niż jedno narzędzie. Zdarza się jednak, że wysyłane do konsumenta komunikaty są ze sobą sprzeczne. Efekt całej komunikacji jest w takim przypadku ilościowo mniejszy od sumy poszczególnych części, a pozostający w wyniku działań wizerunek marki (efekt jakościowy) nie jest zgodny z zamierzeniem. Strategia komunikacyjna nie była więc [...]