// archives

Marketing Polityczny

This category contains 13 posts

Czym jest marketing polityczny?

Marketing polityczny jest jedną w form komunikacji politycznej. To oferowanie, tworzenie i wymiana wartości pomiędzy uczestnikami rynku politycznego. Działania owego marketingu obejmują tworzenie wizerunku polityka, wypromowanie go i wyróżnienie spośród rywali by uzyskał on największe poparcie przy pomocy jak najmniejszych środków. Marketingiem politycznym nazywamy zespół technik, które wykorzystuje się do stworzenia jak najbardziej korzystnego obrazu [...]

Spin doctor-zawód (nie)uznany

Spinning – jak większość pojęć z zakresu marketingu politycznego ma korzenie amerykańskie.
Powstał i rozwinął się w Stanach Zjednoczonych. Tam też osiągnął najwyższy stopień
profesjonalizmu. Nikt nie robi już problemu z faktu korzystania z usług tego typu
profesjonalistów. Nie wzbudza to też żadnej sensacji. Wszyscy wiedzą bowiem o tym, że dziś nawet
najlepszy polityk może sobie nie poradzić bez [...]

Drogie kampanie wyborcze

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej najwięcej na swoje kampanie w wyborach prezydenckich 2000 roku wydali: A. Kwaśniewski i A. Olechowski prawie po 12 mln zł, a więc na granicy limitu ówczesnego limitu. Komitet wyborczy M. Krzaklewskego wydał 10,7 mln zł, A. Lepper 56 tys. zł. 
W 2005 roku, zgodnie z ordynacją, komitety wyborcze, które zarejestrowały listy [...]

Wybory w telewizji

 Kampanie wyborcze zarówno w Polsce jak i na całym świecie to m.in. telewizyjne spoty reklamowe oraz reklamy w prasie i na ulotkach. Po reklamę telewizyjną politycy sięgają bardzo często. Chociaż są drogie to tuż przed wyborami emituje się ich mnóstwo na różnych programach telewizyjnych.
Polityczna reklama w TV skutecznie jednak trafia tyko do określonego targetu. Tylko u [...]

marketing wyborczy

Zabiegi marketingu politycznego prowadzone są przez cały czas, szczególnie jednak intensyfikują się podczas kampanii wyborczej. Dla zabiegów marketingowych prowadzonych w tym okresie używa się nawet specjalnego określenia – marketing wyborczy. Celem staje się wtedy spopularyzowanie kandydatów i programu politycznego partii, doprowadzenie do uzyskania przez kandydatów jak najwięcej głosów, a konsekwencji – wygranie wyborów lub osiągnięcie [...]

Internet narzędziem marketingu politycznego

Targetem marketingu politycznego są wyborcy. Służy zwiększeniu poparcia dla partii politycznej lub polityka. Środki przekazu są tu w mniejszym stopniu tylko nośnikiem, nie tylko przenoszą, ale wzmacniają i przetwarzają otrzymywane informacje.
 Marketing polityczny w obecnej postaci jest silnie związany ze środkami przekazu i rozwojem techniki w ich obrębie. Pojawienie się nowego medium, jakim jest Internet, otwiera [...]

Badanie opinii publicznej

Według badań, wśród ludzi, którzy używają Internetu jest więcej głosujących w wyborach niż proporcjonalnie w danym społeczeństwie. W związku z tym Internet wydaje się być dobrym miejscem do prowadzenia kampanii wyborczych, nagabywania wyborców i przekonywania ich do swojej partii. Poza tym Internet wydaje się być idealnym sposobem  kontaktu publicznych organizacji z ich sympatykami czy klientami. [...]

polityka i prasa

Wśród wielu tytułów gazet i tygodników łatwo można zauważyć kilka najbardziej znanych, docierających do największej liczby odbiorców i uważanych za tytuły opiniotwórcze. Do nich zwracają się partie polityczne chcąc przekazać informacje o sobie opinii publicznej. Mogą być pewni co do rzetelności przekazu informacji. Mam tu na myśli takie gazety jak  dzienniki - Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, [...]

Historia marketingu politycznego w Polsce

Techniki marketingu politycznego zostały zastosowane już w pierwszej kampanii wyborczej odbywającej się w demokratycznej Polsce - w czerwcu 1989 roku.
Znanym niepowodzeniem specjalistów od marketingu politycznego była kampania Kongresu Liberalno-Demokratycznego w 1993 roku. Kampania ta, odwołująca  się do wzorców amerykańskich, miała wiele elementów zabawy i  rozrywki. Ku zaskoczeniu agencji reklamowej, wyborcy nie odebrali jej pozytywnie.  Kongres [...]

Trochę o historii

O powstaniu i rozwoju marketingu politycznego zadecydowały między innymi  upowszechnienie telewizji, wykorzystanie badań opinii publicznej oraz wprowadzenie reklam na ulicach i w środkach przekazu.
Plakat, ulotka polityczna, a później prasa są już od dawna ważnymi narzędziami wykorzystywanymi przez polityków w kampaniach reklamowych , ale przecież nie mogą równać się z mediami elektronicznymi(radiem i telewizją) a od [...]