You are here:  / Marketing transakcyjny / Badania marketingowe

Badania marketingowe

post by related

related post

Właściwe podejmowanie decyzji w firmie nie może opierać się tylko na intuicji, ani na doświadczeniu. Zwłaszcza opieranie się o doświadczenie może być groźne, gdyż sytuacja rynkowa przez cały czas się zmienia i działania, które przynosiły określone skutki w przeszłości mogą nie odnosić żadnego efektu w późniejszym czasie lub nawet mieć skutki zupełnie odwrotne od założonych. Zdobycie odpowiedniej podstawy do podejmowania decyzji wymaga przeprowadzenia analizy rynku, która pozwala uchwycić jego strukturę podmiotową i przedmiotową, a także aktualne przepływy. Badanie marketingowe to swojego rodzaju podtyp analizy rynku skierowany na działy będące w polu zainteresowania przedsiębiorstwa.

Badania marketingowe – podstawy

Badania marketingowe to punkt wyjścia do prowadzenia marketingu mix. Muszą one mieć charakter planowy i obiektywny by ich wyniki gromadzić, analizować i przetwarzać w sposób wiarygodny. W przeciwnym razie nie będą miały one realnych właściwości poznawczych. Podstawowym celem badań rynkowych jest niemal zawsze określenie cech produktów konkurencyjnych i identyfikacja firm je dostarczających, zbadanie poziomu cen i elastyczności cenowej popytu (zmiana popytu pod wpływem zmiany ceny), skuteczności środków promocji, efektywności kanałów dystrybucji, a także o motywach postępowania konsumentów. Jak łatwo zauważyć, są to badania bardzo szeroko zakrojone, które powinny dostarczyć informacji co do tego, jak powinna wyglądać strategia produktu i opakowania, polityka cenowa, mechanizmy dystrybucji oraz w jaki sposób i jakimi kanałami informować o produkcie.

Przedmiot badań

Szczegółowych przedmiotów badań marketingowych może być oczywiście bardzo dużo. Najczęściej jest to sam produkt, czyli jego spodziewana akceptacja na rynku oraz popyt na niego. Jest to często robione w odniesieniu do już istniejących na rynku przedmiotów. W badaniach, których przedmiotem jest rynek i sprzedaż, określa się pojemność rynku i jego obecny podział pomiędzy różnych graczy. Badania nad reklamą skupiają się na poszukiwaniu najodpowiedniejszych treści oraz najlepszych dla niej kanałów.

Wywiad marketingowy

Bardzo ważne znaczenie dla badań marketingowych ma tak zwany wywiad marketingowy. Jest to ogólna nazwa kanałów uzyskiwania bieżącej informacji o sytuacji rynkowej rozumianej jako rozwój technologii w danej branży, ogólnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w krajach działalności, koniunkturze gospodarczej, sytuacji kontrahentów, a przede wszystkim własnej pozycji konkurencyjnej ze szczególnym uwzględnieniem działań konkurencji. W szczególności warto zwrócić uwagę na źródła informacji dla wywiadu marketingowego. Objęci są nim pracownicy firmy, ale także obecni i byli pracownicy przedsiębiorstw konkurencyjnych. O zdanie pyta się również kontrahentów. Równie istotne jest prowadzenie badań metodami wtórnymi, czyli przykładowo wnikliwa analiza publikacji branżowych raz rozkładanie produktów konkurencji na czynniki pierwsze. Część informacji jest też po prostu kupowana na rynku od wyspecjalizowanych podmiotów.

Badania marketingowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)