// author archive

Ewelina

Ewelina has written 6 posts for Marketing

Product Placement

Product placement to rodzaj działania marketingowego polegającego na  umieszczeniu produktu czy symbolu danej marki w środkach przekazu w taki sposób, by nie wyglądało to bezpośrednio na reklamę danego produktu czy marki. Przekaz taki ma trafiać do podświadomości odbiorców, zachęcając ich do kupna. Product placement okazuje się skuteczniejszy kiedy nie jest nachalny  a jedynie sugeruje nie [...]

Stereotypy płci w reklamie

Cechą charakterystyczną  komunikatów reklamowych jest sięganie po obrazy, skojarzenia przekonywujące odbiorców o słuszności prezentowanych informacji na temat reklamowanych produktów lub usług. Stąd bardzo często w reklamie pojawiają się stereotypy. Kwestia doboru osób wykorzystywanych do przekazania określonym odbiorcom komunikatów reklamowych jest bardzo istotna.  Ile i jakie osoby powinny występować w danej reklamie, zależy od wielu czynników, [...]

Reklama a dziecko

Reklamy trafiają są do różnych odbiorców a ponieważ mass media są ogólnodostępne, odbiorcą takim staję się również dziecko. Dziecko w reklamie występuje w podwójnej roli: jako potencjalny odbiorca produktu oraz jako aktor przekazujący komunikat reklamowy dorosłemu adresatowi. Reklama jest obecnie jest dla dziecka istotnym źródłem doświadczeń medialnych ale staję się również realną częścią edukacji, źródłem [...]

Visual Merchandising a decyzje marketingowe klienta

Jedną z form reklamy danej firmy jest tzw. Visual Merchandising.  Jest to umiejętność odpowiedniej prezentacji produktu, która ma na celu zwiększenie estetyki ekspozycji w przestrzeni sklepowej, wzmocnienie wizerunku marki oraz w efekcie uzyskanie wzrostu sprzedaży. Jeśli zostanie wykorzystana w odpowiedni sposób w świadomości klienta wykreuje się wizerunek marki taki jaki był w zamyśle. Dlaczego ten [...]

Strategia cross-selling - czyli zysk razy dwa

Odpowiednia strategia sprzedaży produktu jest jednym z najważniejszych czynników zapewniających przedsiębiorstwu przychód. Jedną z takich strategi jest tzw. cross – selling (sprzedaż krzyżowa), która polega na przedstawieniu klientowi oferty dotyczącej kilku usług jednocześnie. Do zakupionego produktu oferuję się dodatkowe jego opcje, uzupełniające go. Przykładem może być zakład fryzierski, który oprócz usług sprzedaje kosmetyki pielęgnujące włosy. [...]

Różnice kulturowe w decyzjach marketingowych

Otoczenie kulturowe bardzo często determinuje wybory konsumentów. Konieczne jest zwrócenie uwagi w przypadku wchodzenia na nowe rynki na dostosowywanie, poszczególnych właściwości charakteryzujących produkt, tak by odpowiadał wymaganiom tych konsumentów. Różnie kulturowe w decyzjach marketingowych odnoszą się do wielu płaszczyzn, pierwszą z nich może być stopień przywiązania do marek krajowych, wtedy to konsument dużą uwagę zwraca [...]