You are here:  / Posts created by admin
 • Bazy danych
 • Edytory tekstów
 • Oprogramowania to instrukcje
 • Polecanie i komentowanie
 • Marketing wirusowy
 • Korzystanie z mediów i zdobywanie informacji
 • Wpływ mediów na opinie
 • Reklama i działania marketingowe, a media
 • Radio i jego rozwój
 • Multimedialność mediów
 • Zmiany w działaniu stacji telewizyjnych
 • Korzystanie z mediów elektronicznych
 • Reklama w mediach
 • Budowanie przekazu medialnego
 • Media w rękach osób indywidualnych
 • Tworzenie nazw
 • Tworzenie stron internetowych
 • Profesjonalne strony internetowe
 • Aby mieć piękną stronę internetową
 • Zanim zaprogramujesz…
 • Zanim zaczniesz pozycjonować strony…
 • Dziennikarz z zawodu, nie z wykształcenia
 • Rzecznik prasowy
 • Warsztat czy talent
 • Identyfikacja wizualna