You are here:  / Marketing transakcyjny / Ambient marketing

Ambient marketing

post by related

related post

Coraz popularniejszą i częściej wykorzystywaną formą marketingu staje się tzw. ambient marketing. Pojęcie ambient marketingu zawiera w sobie wszelkie, niestandardowe typy marketingu, do których zalicza się takie formy jak: marketing partyzancki, wirusowy, internetowy oraz gry marketingowe, trendsetting czy też reklamę indoorową, outdoorową oraz na środkach komunikacji miejskiej. Jak więc można zauważyć jest to pojęcie bardzo szerokie znaczeniowo, dlatego należy określić, jakie cechy musi spełniać ten rodzaj marketingu by można go było nazwać ambientowym.

To, co istotne w przypadku ambient marketingu to fakt, iż łączy on działania ATL (above the line) i BTL (below the line), czyli zajmuje się zarówno działaniami marketingowymi w mediach tradycyjnych jak i tymi, poza ich obrębem, skierowanymi do konkretnych klientów. Charakterystycznym dla niego jest często niekonwencjonalna forma przekazu, która zwraca na siebie uwagę. Jest to forma w pełni kontekstowa, gdzie uwaga skierowana jest nie tylko na layout, ale także na kontekst jej zamieszczenia. Ambient marketing zazwyczaj łączy kilka różnych czynników, ale zdarza się też, iż bywają one wykorzystywane pojedynczo. To, co najczęściej stosowane jest w ambient marketingu to:

  • ogólnodostępne nośniki takie jak tablice reklamowe,
  • wnętrza i przedmioty w powiązaniu z ich przeznaczeniem,
  • przestrzeń kontekstowa,
  • korelacja z otoczeniem,
  • powiązanie z nośnikiem,
  • nowoczesne technologie.

Aby daną kampanię można było określić mianem ambientowej, należy w niej wykorzystać jak największą ilość z powyższych elementów. Ważnym jest jednak, by robić to umiejętnie, gdyż zarówno tak, jak w wielu przypadkach, ambient marketing przynosi pozytywne efekty i jest przychylnie odbierany przez społeczeństwo, to może się także zdarzyć, iż społeczeństwo może zareagować na niego negatywnie, przez co przyniesie on odwrotny efekt do zamierzonego.

Ambient marketing
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)