// you’re reading...

Reklama prasowa

Reklama porównawcza

Reklama porównawcza zawsze budziła zainteresowanie zarówno ze strony prawników jak i specjalistów od marketingu. Ci pierwsi dostrzegali w niej niebezpieczeństwo dla stosunków konkurencyjnych, natomiast drudzy widzieli w niej silne narzędzie perswazyjne. Reklamujący może przedstawiać swój produkt mówiąc o sobie w samych superlatywach, tym samym umieszczając innych na gorszej pozycji. Jak również można się bezpośrednio odnieść do produktów konkurencyjnych. Oczywistym celem reklamy porównawczej jest wykazanie, że nasza oferta jest lepsza od pozostałych. Działania te znalazły negatywny oddźwięk zarówno wśród przedsiębiorców jak i prawników, ze względu na to, że naruszały stosunki zachodzące pomiędzy konkurentami. W reklamach tego typ całkowicie pomijano aspekt informacyjny, jedynie atakując produkty innych firm. J.Kohler podkreślał, że nie można budować własnej pozycji rynkowej poprzez umniejszanie cudzej. W. Notig-Hauff uważa, że tego rodzaju reklama narusza dobre obyczaje1.